Antrasis ekspertų susitikimas (NEW SKILLS, LLI – 404)

2018 m rugpjūčio 23d. Panevėžio verslo konsultaciniame centre įvyko antrasis Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką (NEW SKILLS, Nr. LLI – 404)“  ekspertų grupės susitikimas.  Ekspertų grupė, kuri atstovauja tris sferas: psichologiją, terapiją ir specialiuosius poreikius, diskutavo apie būsimos metodologijos kūrimą.   Susitikimo metu buvo aptarta metodologijos struktūra, turinys bei kontekstas. Remiantis būsima  metodologija bus vedami mokymai  menininkams, kurie ateityje žada dirbti su asmenimis turinčiais specialiųjų poreikių.

Susitikime dalyvavo ekspertai:
– Maris Gravis (specialieji poreikiai);
– Lina Trebienė (psichologija);
– Lina Tuitaitė (terapija, ergoterapija);
– Roma Survilienė (moderatorė);

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija.  Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Lina Rimkienė (anmeninpro@gmail.com, +370 608 03743)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT