BEE – 138 septintasis mokymų modulis

Verslumą ir kūrybiškumą skatinantys mokymai pasiekė „finišo tiesiąją“ – Anykščių menų inkubatoriuje įvyko paskutinieji, septintojo modulio mokymai, kurie buvo skirti intelektinės nuosavybės temai. 80 kūrėjų bei kūrybinių industrijų atstovų iš Latvijos bei Lietuvos dalyvavo lekt. LL. M. Jūratės Breimelytės vedamose paskaitose, kuriose buvo kalbama apie prekės ženklo patentavimą, autorinės teisės bei teisinės galimybės eksportuoti savo produktą ar kūrinį  į kitų šalių rinkas. Mokymų metu lietuviams ir latviams tarpusavyje bendrauti padėjo vertėjas Ronaldas Tuomas. Džiugu matyti, kad mokymai ne tik įkvėpė kūrėjus naujiems darbams bei kūrybiniams sprendimams,bet ir sukūrė gražias draugystės. Tikėtina, kad ateityje galėsime sulaukti naujų kūrybinių projektų – mokymų metu buvo girdėti, kaip menininkai tarpusavyje tariasi ir kalbasi apie bendrų produktų kūrimus. Įdomu? Projekto organizatoriai irgi su nekantrumu laukia šių rezultatų.

 

 

Mokymai organizuojami pagal tarptautinį projektą „Užimtumas ir verslumas be sienų (Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)), projekto Nr. LLI-138 )“. Projektą finansuoja 2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo programa.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija.  Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Lina Rimkienė (anmeninpro@gmail.com, +370 608 03743 )

Informacija apie programą: www.latlit.eu