Ekspertų grupės susitikimas (NEW SKILLS -404)

2018 m birželio 10d. Jelgavos rajono savivaldybėje (Latvija) įvyko pirmasis Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką (NEW SKILLS, Nr. LLI – 404)“  ekspertų grupės susitikimas. Sveikino žodį tarė Jelgavos rajono savivaldybės vice merė I.Vītola ir administracijos direktorė L.Lonerte. Jos džiaugėsi partnerių bendradarbiavimu ir linkėjo sėkmės įgyvendinant numatytas projekto veiklas.
Susitikimo metu projekto vedantys partneris pristatė reikalavimus ekspertams. Projekto metu planuojama, kad surinkta ekspertų grupė, kuri atstovaus tris sferas: psichologiją, terapiją ir specialiuosius poreikius asmenims su negalia, paruoš „Kūrybinių užsiėmimų vedimo sistema skirta darbui su negalia turinčiais asmenimis“ metodologiją bei remiantis paruošta medžiaga apmokys menininkus darbui su ypatingu poreikių asmenimis.

Susitikime dalyvavo partneriai iš:

  • Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos (Lietuva);
  • Panevėžio verslo konsultacinio centro (Lietuva);
  • Jelgavos rajono savivaldybė (Latvija);

 

 

 

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija.  Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Lina Rimkienė (anmeninpro@gmail.com, +370 608 03743)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT