Projekto „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką“ (New Skills) konferencija

2020 m. vasario 6 d. Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje vyko projekto „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką” (New Skills, LLI-404) baigiamasis renginys – konferencija. Dvejus metus trunkantis projektas buvo skirtas specialiai paruoštos mokymo sistemos plėtojimui, kuri padėtų asmenims su negalia įgyti specialių įgūdžių bei lengviau integruotis į darbo rinką.

Konferencijoje pristatyta projekto metu ekspertų kurta metodologija bei metodologinis leidinys „Padarykime tai kartu“, taip pat aptartos projekto veiklos. Projekto ekspertai pristatė kelis projektus, kuriuose sėkmingai dirba asmenys su negalia. Po įdomių pranešimų sekė diskusijos ir darbas grupėse.