Projekto „Verslumas ir užimtumas be sienų“ baigiamasis renginys

2019m. sausio 31d. Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje vyko projekto „Verslumas ir užimtumas be sienų“ (Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)) LLI -138  baigiamasis renginys. Dvejus metus trunkantis projektas buvo skirtas vietos menininkų, kūrybinių industrijų atstovų bei amatininkų, užsiimančių tekstilės, stiklo, medžio, keramikos ir popieriaus dirbinių gamybos amatais, verslumo skatinimui Latvijos – Lietuvos pasienio regione.  Projekto metu buvo siekiama  įveikti du didžiausius iššūkius, su kuriais dažniausiai susiduria kūrėjai:  konkurencingo produkto plėtojimas ir naujų rinkų paieška.
Renginį pradėjo sveikinimo ž0dį taręs Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius, kuris ne tik pasveikino dalyvius su sėkmingo projekto įvykdymų, bet ir džiaugėsi dalyvių pasiektais rezultatais. Projekto rezultatų apžvalgą atlikusi projekto vadovė, Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centro direktorė Brigita Tivča atkreipė dėmesį į pasiektus dalyvių rezultatus – atsiradusius naujus prekinius ženklus, produktus bei sėkmingas galimybės projekto tęstinumui. Projekto rezultatais taip pat pasidžiaugė ir Panevėžio verslo konsultacinio centro direktorė Akvilė Žiaunienė, projekto dalyvės bei kūrėjos Rasa Strumilienė, Sanita Mežgale, Inga Dasevičienė. Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos direktorė Daiva Perevičienė kalbėjo apie išliekamąją ilgalaikę projekto naudą. Projekto metu įsigyta įranga ir ekspoziciniai baldai leis patraukliai pristatyti kūrėjų darbus ateityje.
Renginio metu pranešimą apie bendradarbiavimą kaip kultūros pamatinę vertybę skaitė Europos kultūros sostinės „Kaunas 2022“ vadovė Virginija Vitkienė. Renginio pabaigoje  dalyviai bei svečiai apžiūrėjo parodą, kurioje buvo eksponuojami kūrybinių dirbtuvių metu sukurti kūriniai. Parodą Anykščiuose bus galima apžiūrėti iki vasario 18d., vėliau ši paroda bus eksponuojama Dobelėje (Latvija).

 

 

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija.  Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Lina Rimkienė (anmeninpro@gmail.com, +370 608 03743 )

Informacija apie programą: www.latlit.eu