Projekto „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką“ (NEW SKILLS, LLI-404) leidinys

 

Darbo su asmenimis turinčiais negalią vadovas “Padarykime tai kartu” parengtas įgyvendinant projektą „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką“ (Nr. LLI-404, New Skills). Bendras projekto tikslas yra didinti socialinę neįgaliųjų įtrauktį didinant jų dalyvavimą darbo rinkoje ir gerinant mokymų, padedančių įgyti naujų profesinių įgūdžių, prieinamumą.

Nuodugniai parengta neįgaliųjų mokymų metodika, skirta specialistams, norintiems tapti neįgaliųjų mentoriais, kurie mokysis mokyti neįgaliuosius techninių įgūdžių, reikalingų jų profesijai. Šiame metodiniame vadove aprašomi būdai ir metodika, kaip mentoriams dirbti su negalią turinčiais asmenimis ir juos mokyti. Jame pateikiami praktiniai patarimai ir gerosios patirties pavyzdžiai bei aptariamos galimos probleminės situacijos ir siūloma keletas sprendimų.

 

 

Darbo vadovą el.formatu atsisiųsti galite čia:   PADARYKIME TAI KARTU

Darbo vadovas anglų kalba: LETS DO IT TOGETHER