Viešoji įstaiga Anykščių menų inkubatorius-menų studija:

 • Teikia informacines, konsultacines, metodines paslaugas;
 • Organizuoja renginius;
 • Kaupia, analizuoja ir publikuoja informaciją, susijusią su kūrybinių industrijų plėtra Anykščių rajone;
 • Rengia Anykščių rajono kūrybinių industrijų žemėlapius, plėtros planus;
 • Teikia rezidentavimo paslaugas;
 • Inkubuojamiems su menu susijusiems verslo subjektams lengvatinėmis sąlygomis nuomoja patalpas bei kitą turtą ir teikia kitas vadybos ir valdymo paslaugas;
 • Skatina naujų darbo vietų kūrimą bei padeda inkubuojamiems su menu susijusiems verslo subjektams  plėtoti savo veiklą;
 • Kaupia ir skleidžia informaciją apie verslo sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje,  propaguoja pažangias ekonomikos idėjas visuomenėje;
 • Teikia informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas, rengia kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus;
 • Siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Centro veiklai;
 • Skatina naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą versle;
 • Padeda užmegzti kontaktus tarp potencialių  partnerių, konsultuoja ir rengia verslo plėtros ir investicijų projektus;
 • Bendradarbiauja su kitomis paslaugų verslo tinklo įstaigomis, paramą verslui teikiančiomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • Dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos SVV programose ir projektuose;
 • Reprezentuoja rajoną Lietuvoje bei užsienyje;
 • Siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą AMI veiklai;
 • AMI vykdo šią pagrindinę komercinę–ūkinę  veiklą:  nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas  (Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytos veiklos kodas: 68.20).