3-iasis projekto Tour de Crafts nuotolinis partnerių susitikimas

 

2021 m. birželio 29 d. įvyko 3-iasis projekto „Amatas kaip tarptautinis turizmo produktas“ (Tour de Crafts, LLI-539) nuotolinis partnerių susitikimas.

Susirinkime dalyvavo 6 partneriai – Latgalės planavimo regionas (Latvija), Preili savivaldybė (Latvija), Balvi savivaldybė (Latvija), Dobelės suaugusiųjų mokymo ir verslo paramos centras (Latvija), Anykščių menų inkubatorius-menų studija ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija.

Susitikimo metu partneriai apžvelgė antrąjį projekto periodą, aptarė įgyvendintas veiklas ir būsimus iššūkius. Partneriai ruošėsi veikloms, vykdė numatytus įrangos pirkimus. Didžiausi iššūkiai – COVID -19 pandeminė situacija, dėl kurios teko atidėti aktyvias projekto veiklas (teoriniai mokymai, kūrybinės dirbtuvės). Antraisiais projekto metais planuojami intensyvūs darbai – bendro turistinio maršruto Tour de Crafts vystymas, mokymai, dirbtuvės menininkams bei turistams. Bus vykdoma aktyvi komunikacija viešinant renginius ir kviečiant dalyvius.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti tvarų tradicinės amatininkystės įgūdžių naudojimą, išsaugant ir pristatant jį kaip bendrą Latvijos bei Lietuvos pasienio teritorijos kultūros, istorijos paveldo bruožą ir bendrą turizmo produktą, galintį pritraukti turistų susidomėjimą.

 

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. liepos 1 d. – 2022 m. birželio 30 d. Bendras Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo finansavimas projektui: 694 404,70 EUR.

 

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais: Projekto vadovė Lina Rimkienė (projektai@menuinkubatorius.lt, +370 608 03743).  Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT