Mentorių mokymai

2018 m. lapkričio 27-29 dienomis Panevėžio verslo konsultaciniame centre vyko projekto Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką (NEW SKILLS, Nr. LLI – 404)“  mokymai.
Trijų dienų trukmės mokymuose menininkai, edukatoriai ir įvairių profesijų atstovai iš Anykščių, Panevėžio bei Jelgavos dalyvavo mentorių paruošimo mokymuose darbui su neįgalumą turinčiais asmenimis. Mokymus vedė ekspertai – Lina Trebienė (psichologija), Jurgita Tuitaitė (ergo terapija), Maris Gravis (socialinis darbas). Dalyviai džiaugėsi įgytomis naujomis žiniomis, kurios ateityje bus taikomos vedant kūrybines ir ne tik edukacijas asmenims su negalia. O svarbiausia, kad šie mokymai paneigė visuomenėje vyraujančius stereotipus, ir kaip viena iš mokymų dalyvių sakė:
– Kartais bijai, nes nieko nežinai… O kai sužinai, supranti, kad laikytos “tiesos” yra tik stereotipai!

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija.  Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Lina Rimkienė (anmeninpro@gmail.com, +370 608 03743)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT