CreativeFLIP peer-to-peer mainų programa

Gruodžio 2 dieną įvyko baigiamasis CreativeFLIP peer-to-peer mainų programos su Culture Hub Croatia (CHC) renginys. Dėl sudėtingos COVID-19 situacijos abiejuose šalyse, vietoj planuoto vizito pokalbiai ir diskusijos persikėlė į elektroninę formą. Per ZOOM platformą su partneriais iš Kroatijos buvo aptartos meninės produkcijos galimybės bei kylantys iššūkiai. Taip pat vyko dviejų filmų (AMI rezidento Lino Mikutos dokumentinio filmo „Šaltos ausys“ ir CHC narės Andrea Resner eksperimentinio kino filmo „The Rhymes of the White Crow“ peržiūros ir pokalbiai su autoriais. Filmų autoriai pasidalino kūrybos proceso ypatumais, pasaulėžiūra, rekomendacijomis bei aptarė ateities bendradarbiavimo formas ir būdus.

Per keturias dienas įvyko 4 sesijos, kurių metu diskutuota skirtingomis temomis:

1 SESIJA (2020 11 23)
Virtuali ekskursija po Anykščių menų inkubatorių, kurios metu pristatytas valdymo modelis, kurianti bendruomenė, trumpi interviu su inkubatoriaus rezidentais. Analizuota kaip erdvė ir rėmimo programos atliepia nepriklausomų kūrėjų poreikius.

2 SESIJA (2020 11 25)
„Culture Hub Croatia“ prisistatymas ir pokalbis apie organizacinę struktūrą, veiklos modelį ir bendruomenės kūrimą bei įtraukimą į kūrybiškas veiklas.

3 SESIJA (2020 11 30)
Bendrų iššūkių ir požiūrių nustatymas ir aptarimas ieškant jų sprendimo būdų, aptariant galimą būsimą bendradarbiavimą, ateities projektus.

4 SESIJA (2020 12 02)
Internetinis renginys – pokalbiai ir filmų peržiūros (pokalbis su CHC bendruomenės nare Andrea Resner ir AMI rezidentu Linu Mikuta). Pagrindinė tema: meninė produkcija iššūkių laikais.

Tokie tarpusavio mainai tapo įmanomi P2P programos dėka, kurią vykdė Europos kūrybinių centrų tinklas European Creative Hubs Network ir Goethe institutas (Goethe Institut) kaip „CreativeFLIP“ projekto dalis, finansuojant Europos Komisijai. Ši nuostabi iniciatyva, kurios nariu yra Anykščių menų inkubatorius, suteikia mums galimybę bendrauti su įvairiais kūrybos centrais (dirbančiais kūrybinėse ir kultūrinėse industrijose) visoje Europoje.