Apie projektą „Amatas kaip tarptautinis turizmo produktas“ (Tour de Crafts, LLI-539)

Šiuo metu vyksta projekto „Amatas kaip tarptautinis turizmo produktas“ (Tour de Crafts, LLI-539) pradiniai darbai ir pasirengimas numatytoms veikloms. Sausio mėnesį planuota surengti projekto teorinius mokymus amatininkams Lietuvoje ir Latvijoje, tačiau dėl COVID-19 pandeminės situacijos ir karantino apribojimų, jie nukelti vėlyvam pavasariui.

Plačiau apie projektą:
Projektą įgyvendina 6 partneriai – Latgalės planavimo regionas (Latvija), Preili savivaldybė (Latvija), Balvi savivaldybė (Latvija), Dobelės suaugusiųjų mokymo ir verslo paramos centras (Latvija), Anykščių menų inkubatorius ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti tvarų tradicinės amatininkystės įgūdžių naudojimą, išsaugant ir pristatant jį kaip bendrą Latvijos bei Lietuvos pasienio teritorijos kultūros, istorijos paveldo bruožą ir bendrą turizmo produktą, galintį pritraukti turistų susidomėjimą.

Projektas skirtas vietinių amatininkų bei menininkų sektoriui, kaip vietinės kultūros paveldo tradicijų saugotojams, propaguotojams Latgalos ir Žiemgalos regionuose Latvijoje bei Utenos ir Panevėžio apskrityse Lietuvoje. Projekto pagalba siekiama spręsti du pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria amatininkystės ir turizmo sektoriai Lietuvoje ir Latvijoje: (1) konkurencingų amatininkų gaminių ir paslaugų, galinčių sudominti potencialius turistus, sukūrimas bei (2) amatininkystės sektoriuje siūlomų vietinių paslaugų nutolimas ir susiskaidymas, neišnaudojant visų turizmo galimybių.
Tikimasi, jog projektas paskatins esamus ir potencialius vietos amatininkus bei menininkus naudoti tradicinius įgūdžius, eko-inovatyvias iniciatyvas ir vietinius išteklius kuriant modernius produktus bei paslaugas, galinčias padidinti lankytojų susidomėjimą. Naudojant bendras rinkodaros priemones planuojama sujungti vietinių amatininkų produktus į vieną jungtinį turizmo produktą – „Amatų kelionę“, potencialiems lankytojams siūlančią įvairiapusę veiklą. Tai numatoma pasiekti šiomis projekto veiklomis:
1. Vietinių amatininkų gebėjimų ugdymas, apimantis: (1) teorinius mokymus apie naujausias turizmo tendencijas, prekės ženklų kūrimą ir matomumą bei pripažinimą pasitelkiant interneto galimybes, skaitmeninius sprendimus, skirtus auditorijai pritraukti; (2) kūrybines dirbtuves, skirtas kurti produktus, kurie yra unikalūs šioje pasienio srityje, modernūs ir pagaminti naudojant tradicinius įgūdžius, vietinius išteklius bei ekologines inovacijų iniciatyvas; ir (3) meno muges, skirtas kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymui, keitimuisi patirtimi ir tinklų kūrimui.
2. Turizmo produkto „Amatų kelionės“ kūrimas, apimantis: (1) naujo amatininkystės tarpvalstybinio turizmo produkto koncepcijos ir prekės ženklo vystymą; (2) skaitmeninių parodų, skatinančių amatininkystę, plėtrą; (3) įrangos, skirtos amatininkų kūrybinių dirbtuvių, viešųjų mokymų, meno mugių organizavimui, demonstravimui patalpose ir lauke, įsigijimą; (4) infrastruktūros pagerinimą kultūrinio ir istorinio paveldo vietose, turistų traukos taškuose – Preili dvaro komplekse, Balvi dvare ir Upytės tradicinių amatų centre, kuriuose vyks kūrybinės dirbtuvės, amatų parodos ir skaitmeninės veiklos; (5) kūrybinių dirbtuvių, skirtų plačiajai visuomenei bei konkrečioms vietinių gyventojų grupėms – turistams, vaikams, jaunimui, šeimoms, senjorams, neįgaliesiems ir kt., organizavimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. liepos 1 d. – 2022 m. birželio 30 d.
Bendras Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo finansavimas projektui: 694 404,70 EUR.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Lina Rimkienė (projektai@menuinkubatorius.lt, +370 608 03743)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT