Ekspertų grupės susitikimas

2019 m. balandžio 23 d Jelgavos rajono savivaldybėje įvyko ketvirtasis Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką (NEW SKILLS, Nr. LLI – 404)“ ekspertų grupės susitikimas. Susitikimo metu moderatorė Roma Survilienė pristatė rengiamą metodologijos vadovą ir kvietė projekto ekspertus diskutuoti bei teikti pasiūlymus jo tobulinimui. Taip pat aptarti svarbiausi būsimi projekto darbai – leidinio leidyba ir kūrybinių dirbtuvių asmenims su negalia organizavimas. Dirbtuves ves pagal šią ekspertų kurtą metodiką specialiai apmokyti mentoriai, kurie padės asmenims su negalia įgyti naujų įgūdžių. Projekto metu numatoma apmokyti 80 negalią turinčių asmenų iš Latvijos ir Lietuvos.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija.  Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Lina Rimkienė (projektai@menuinkubatorius.lt, +370 608 03743)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT