Per meną – į pasaulį

Kultūrinė aplinka Lietuvoje vis dar atsilieka nuo Vakarų šalių. Tam, kad kultūra būtų žmogaus savastis ir poreikis, kultūros žmogų reikia išsiugdyti. Geriausias būdas taip padaryti yra per meną, o dar geriau – per įvairių menų sąveiką. 2014 metais įkurto Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos (toliau vadinamos AMI) vienas iš tikslų – visuomenės kūrybiško skatinimas. AMI sėkmingai vykdo šitą veiklą organizuota įvairias kūrybines dirbtuves visuomenei. Tad tęstami savo misija AMI įgyvendino projektą „Per meną – į pasaulį“. Šio projekto tikslas – vaikams ir jaunimui pristatyti poeziją ir dailę, skatinti kūrybiškumą bei ugdyti jaunimo kūrybinį potencialą, padėti atrasti šių dviejų meno rūšių sintezę, atskleisti pasaulio suvokimą, skatinti jaunimą domėtis šiomis meno rūšimis ir jos interpretacijomis. Šis projektas buvo skirtas regione gyvenantiems mokyklinio amžiaus vaikams, kurie patiria visuomenės atskirtį, auga probleminėse šeimose. Jo metu parodoma, kad nepaisant jų gyvenimo aplinkybių jie gali tapti kūrėjais bei pasiekti pasaulį.

Projekto metu buvo įgyvendinamos poezijos dirbtuvės su Anykščiuose gyvenančiu poetu Linu Bitvinsku. Šių dirbtuvių metu buvo mokoma poezijos principų, vaizdžiai atskleidžiamas gimtosios kalbos grožis ir gyvybingumas, tautos kodai kalboje. Vyko ir poezijos kūrinės tapybos – iliustracijų dirbtuvės. Antroje dalyje L. Bitvinsko eilėraščiai buvo verčiami į prancūzų kalbą (vertėjos – Laima Juzėnienė (Anykščiai), Dalia Adamavičiūtė – Patard (Paryžius), o pagal juos Gvadelupoje esančioje Ruti Russeli studijoje buvo kuriamos iliustracijos.  Anykščiuose į Anykščių dailės ir kūrybos mokyklos mokiniai bei Anykščių menų inkubatoriuje reziduojantys ir Anykščiuose gyvenantis dailininkas Alvydas Latėnas.
Projektą „vainikavo“ knygos „Viena diena be skėčio. La journée sans parapluie”, tai galutinis dirtuvių produktas turintis išliekamąją vertę. Knygą sudaro eilėraščiai lietuvių ir prancūzų kalbomis, o juos iliustruoja kūrybinėse dailės  dirbtuvėse dalyvavusių jaunuolių piešiniai. 1

Keletas nuotraukų iš vykusių dirbtuvių:

Keletas nuotraukų iš knygos pristatymo: