Projektas “Kūrybinių intervencijų platforma/pagrindinės mokyklos mokiniams”

VšĮ ,,Anykščių menų inkubatorius-menų studija” įgyvendina projektą “Kūrybinių intervencijų platforma /pagrindinės mokyklos mokiniams” pagal priemonę 1.1.4.02 Kultūros projektų ir kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimas, II etapas“

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas vaikams atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, formuoti kūrybinius įgūdžius, užtikrinti asmenybės klestėjimą. Skatinti meninės veiklos, kaip saviraiškos būdo pristatymą, plėtojant bendradarbiavimą tarp inkubatoriaus kūrėjų ir Anykščių rajono mokyklų.

Projekto esmė – kūrybinių intervencijų per patirtis programos kūrimas ir pritaikymas pagrindinės mokyklos 5 – 8 klasių mokiniams. Įvykdžius bandomąsias kūrybines intervencijas, programa bus tobulinama ir tęsiama kitais ir vėlesniais metais.

 

Organizacijos veiklą finansuoja: