Projektas Med-Craft (LLI-532): Turėdami daugiau žinių lengviau padėsime kitiems

Turėdami daugiau žinių lengviau padėsime kitiems

Anykščių menų inkubatoriuje menininkai veda kūrybinius užsiėmus ir moko savo amato subtilybių įvairias žmonių grupes. Pastebėjome, kad žmonės, gyvenantys nutolusiuose kaimo vietovėse, ypač bedarbiai, vyresni, priešpensinio amžiaus arba jauni nedirbantys tėvai, dažnai jaučia socialinę atskirtį, jiems trūksta motyvacijos, darbinių įgūdžių, sunkiau susikoncentruoti. Tuo tarpu menininkams, neturintiems žinių ir specialaus psichologinio pasirengimo, sunku juos motyvuoti ir mokyti.

Taip kilo mintis kartu parengti projektą, kurio veiklos būtų skirtos menininkų, amatininkų bei darbo rinkos specialistų parengimui ir apmokymui bei žmonių, kurie patiria atskirtį, galimybių didinimui.

Projektą „Amatas, kaip vaistas nuo atskirties“ (Med- Craft, Nr. LLI-532) finansuoja 2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Anykščių menų inkubatorius, kartu su projekto partneriais – Panevėžio verslo konsultaciniu centru bei Duobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centru (Latvija) jau subūrė ekspertų komandą, kurie kartu kuria metodiką, skirtą darbui su socialinę atskirtį patiriančiais žmonėmis. Projekto metu trimis kalbomis bus išleistas metodinis vadovas – pagalbos priemonė dirbantiems su šia grupe. Metodinis instrukcijų vadovas padės greitai rasti atsakymą į iškilusius klausimus, situacijų sprendimą. Leidinys taip pat bus prieinamas e- formatu partnerių svetainėse ir juo galės naudotis ne tik projekto dalyviai, bet ir visi, kam tai aktualu.

Svarbiausias projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms sudaryti palankias sąlygas bei suteikti galimybes mokytis naujų veiklų iš savo srities profesionalų. Šiam tikslui bus skirtos visos projekto veiklos.

Sukurtos metodikos pagrindu bus rengiami mokymai mentoriams, asmenims, kurie gali dirbti su šia tiksline grupe. Trijų dienų mokymų kursus ves projekto ekspertai, besispecializuojantys psichologijos, socialinio darbo ir ilgalaikių motyvacinių programų srityse. Bus suteikiamos psichologinės žinios, aptariamos iškylančios situacijos, mokoma motyvuoti bei padėti žmonėms didinti savivertę. Vėlesniame etape projekto dalyviai mokymuose įgytas žinias pritaikys praktiškai – remdamiesi metodinio vadovo medžiaga kartu su ekspertais praktiškai mokys žmones kūrybinio darbo.

Tikimės, kad taikant šias priemones, pavyks sumažinti socialinę atskirtį, o mentoriams padedant įgyti naujų įgūdžių – žmonėms taps lengviau integruotis darbo rinkoje.

 

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais: Lina Rimkienė (anmeninpro@gmail.com, +370 608 03743)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – 2020.06.01- 2022.05.31

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu;

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.