Projekto „Amatas kaip tarptautinis turizmo produktas“ pirmasis partnerių susitikimas

2020 m. Rugsėjo 28 d. Daugpilyje įvyko pirmasis projekto „Amatas kaip tarptautinis turizmo produktas“ (Tour de Crafts, Nr. LLI-539) partnerių susitikimas.  Latvijos partneriai susitikime dalyvavo gyvai, Lietuvos partneriai dėl COVID-19 nustatytų apribojimų prisijungė nuotoliniu būdu. Susitikimo metu buvo pasirašyta partnerystės sutartis su projekto partneriais dėl jos įgyvendinimo ir aptartos numatytos projekto veiklos.

Projekto tikslas – skatinti tvarų tradicinės amatininkystės įgūdžių naudojimą, išsaugant ir pristatant jį kaip bendrą Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijos kultūros ir istorijos paveldo bruožą ir bendrą turizmo produktą, kuris galėtų pritraukti turistų susidomėjimą. Projektas skirtas vietinių amatininkų bei menininkų sektoriui, kaip vietinės kultūros paveldo tradicijų saugotojams ir propaguotojams Latgalės ir Žiemgalos regionuose Latvijoje ir Utenos bei Panevėžio apskrityse Lietuvoje.
Projekto metu bus sukurtas bendras turizmo produktas amatininkystės srityje – „Amatų kelionė“ (Tour de Crafts) – siekiant didinti ekologiško ir kultūrinio turizmo augimą. Jis bus vystomas remiantis jau egzistuojančiomis kultūros ir gamtos paveldo vietomis – Preili dvaro kompleksu, Balvi dvaru, Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centru, Anykščių menų inkubatoriumi – menų studija ir Upytės amatų centru Panevėžio apskrityje – siūlant naujus ir patrauklius tarpusavyje susijusius amatininkystės produktus ir paslaugas, kurie skatintų turistus praleisti bent 2 dienas vienoje vietoje, ir keltų susidomėjimą aplankyti kitas projekto vietas, siūlančias papildomą patirtį amatininkystės srityje.
Tai bus padaryta organizuojant gebėjimų ugdymo pratybas su teoriniais mokymais ir kūrybinėmis dirbtuvėmis 80-čiai amatininkų, kuriant ir ženklinant bendrą produktą kartu su skaitmeninių veiklų plėtra, gerinant infrastruktūrą bei įrangą kūrybinių dirbtuvių organizavimui 6 partnerių vietose. Sukurta „Amatų kelionė“ bus pristatoma specialiai sukurtoje interneto svetainėje ir reklamos bei rinkodaros veiklų pagalba.

 

Projekto partneriai:

  • Latgalės regiono planavimo agentūra (Latgales plānošanas reģions)
  • Preili rajono savivaldybė (Preiļu novada dome)
  • Balvi rajono savivaldybė  (Balvu novada dome)
  • Anykščių menų inkubatorius-menų studija
  • Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centras (Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Latvija).
  • Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Lina Rimkienė (anmeninpro@gmail.com, +370 608 03743)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT