Projekto „Užimtumas ir verslumas be sienų (Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)) ateities veiklos

Anykščių menų inkubatorius – menų studija 2017.04.01 – 2019.03.31   įgyvendina projektą „Užimtumas ir verslumas be sienų (Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)), projekto Nr. LLI-138 “.

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami menininkams skirti teoriniai mokymai bei praktiniai užsiėmimai, skirti kūrybinių produktų vystymui. Taip pat menininkų darbų pateikimui naujoms rinkoms bus sukurta bendra interneto svetainė. Siekiant efektyviau eksponuoti Anykščių krašto kūrėjų darbus, projekto lėšomis bus įsigyjama ekspozicinė įranga.

Teorinių vienuolikos dienų mokymų programa apims septynias temas, mokymai bus organizuojami Lietuvoje (Panevėžyje ir Anykščiuose) ir Latvijoje (Dobelės mieste):

1) Proceso vystymas ir kelių sektorių bendradarbiavimo aspektai tarp kūrybinio verslo įmonių, savivaldybių ir mokslo bei mokslinių tyrimų institucijų. Mokymai padės suprasti sėkmingo organizacijos kūrimo bei valdymo, lyderiavimo, laiko valdymo principus.

2) Naujų meno rinkų įsisavinimas. Tema, skirta naujų meno rinkų savo produktams atradimui, internetinės parduotuvės kūrimui, patraukliam kūrybinio produkto pateikimui.

3) Prekės / prekės ženklo sukūrimas. Mokymų metu suteikta informacija padės suprasti svarbiausius sėkmingo prekės ženklo sukūrimo aspektus

4) Rinkos tyrimai ir naujų rinkų marketingas. Tema, skirta padėti geriau suprasti meno vartotojų įpročius, planuoti pardavimus ir gerinti komunikaciją su klientais.

5) Bendravimo įgūdžiai įvairiose socialinėse ir kultūrinėse aplinkose. Teorinių ir praktinių pamokų metu bus stiprinami socialiniai, bendravimo su klientu įgūdžiai

6) Kūrybinio verslo planavimas. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas kūrybinio verslo strategijos idėjos formulavimui, piniginių srautų valdymui.

7) Intelektinės nuosavybės ir galimybės eksportuoti produktus. Tema, skirta geriau suprasti intelektinės nuosavybės, autorinių teisių, patentavimo pagrindinius aspektus.

Bus organizuojamos penkios kūrybinės praktinės dirbtuvės, į kurias bus kviečiami menininkai, užsiimantys tekstilės, stiklo, medžio, keramikos ir popieriaus dirbinių kūryba.

Artėjant mokymų ir praktinių dirbtuvių datoms, norintys dalyvauti menininkai bus kviečiami registruotis. Informacija apie mokymus ir kūrybines dirbtuves bus skelbiama spaudoje bei Anykščių menų inkubatoriaus svetainėje www.anyksciumenai.lt. Išsamesnė informacija telefonais 8 381 20190; 8 652 44555; 8 614  51616; 8 665 18834.