Rasų ratas

Projektas „Rasų ratas“ subūrė draugėn dainininkę, aktorę, režisierę Brigitą Bublytę, moderniosios improvizacinės muzikos kūrėją, džiazo muzikantą Dominyką Vyšniauską, etninės tradicijos atstoves – sutartinių giedotojų grupę „Trys keturiose“ (vad. Daiva Vyčinienė), choreografę Sigitą Juraškaitę ir dailininkus: Aureliją Maknytę (vaizdo projekcija), Rūtą Jurkūnaitę-Bruožienę (kostiumai) ir Vilių Vilutį (šviesos). Šis tarpdisciplininio meno spektaklis kviečia žiūrovus į susitikimą, kuriame kūrėjai čia ir dabar reflektuoja savo vidinę būseną ir aplinką, laisvai pasirinkdami išraiškos formą ir per savąjį instrumentą ¬– balsą, tromboną, trimitą, švilpynę, šokį, video projekciją – išreikšdami laisvę rinktis. Netgi pieno plaktuvėliai ar vanduo puodelyje tampa gyvo kūrybinio komunikavimo, išreiškiančio akimirkos grožį, dalimi. Visos šios priemonės yra tartum tiltas tarp žiūrovo ir kūrėjo, tarp tradicijos ir inovacijos.

Lietuvių, indų, ispanų tradicijų elementai spektaklyje tampa improvizacijos įkvėpimo šaltiniu ir komunikacijos priemone, padedančia išreikšti bendražmogiškas būsenas, indų kultūroje vadinamas rasomis. Rasa, išvertus iš sanskrito, reiškia skystį, limfą, syvus, skonį. Ji reiškiasi kaip transcendentinis grynasis grožis, kylantis iš bendražmogiškų emocijų, jas transformuojantis ir atsiskleidžiantis kaip pati save suvokianti palaiminga būtis, todėl peržengiantis kultūrines ribas. Yra devynios pagrindinės rasos: meilės, džiaugsmo, liūdesio, pykčio, drąsos, baimės, pasibjaurėjimo, nuostabos ir ramybės. Indai mano, kad meno kūrinys turįs gimti iš meilės (džiaugsmas susitikus, liūdesys išsiskyrus, baimė prarasti ir t.t.), išreikšti įvairias, dažnai žodžiais nenusakomas, rasas, jų atspalvius bei nuolatinę kaitą ir galop nuvesti į ramybės ir kontempliacijos būseną. Gražiausiai, grakščiausiai kaitos ir pastovumo, judėjimo ir neišjudinamos rimties jungtį bei nedalomą vienybę išreiškia rato įvaizdis.
„Rasų rato“ pagrindu pasirinktos sutartinės, kurių muzikinę struktūrą geriausiai išreiškia rato simbolika. Sutartinės yra tartum be pabaigos, jos „kuriamos” čia ir dabar, giedojimo metu: „vis taip renki žodžius, gali kiek nori pririnkti”.

Spektaklio anonsas:

Spektaklio premjera – 2016 rugsėjo 24d.
Akimirkas iš vykusios premjeros išvysite čia –  https://www.menuinkubatorius.lt/galerija/rasu-rato-premjera/

Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Anykščių rajono savivaldybė