Tarp Lietuvos kultūros tarybos strateginių organizacijų – Anykščių menų inkubatorius

Viena iš Lietuvos kultūros tarybos finansuojamų sričių – „Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas“.
Lietuvos kultūros taryba, remdamasi ekspertų rekomendacijomis, atrinko 17 kultūros ir meno organizacijų, kurioms trejus metus bus skiriamas strateginis finansavimas. Tarp atrinktų organizacijų yra ir Anykščių menų inkubatorius – menų studija. Pasak Lietuvos kultūros tarybos ekspertų, daugelis atrinktų organizacijų yra stiprios lyderystės nevyriausybiniame kultūros sektoriuje, pavyzdžiai. Vertinant kultūros ir meno organizacijų paraiškas, visų pirma buvo vertinama organizacijos veiklų kultūrinė, meninė kokybė, kultūros prieinamumo didinimas, edukacinės veiklos, organizacijos valdymas: strateginis planavimas, vadybiniai pajėgumai, biudžetas ir finansų valdymas, pastarųjų trejų metų vykdytų veiklų kokybė ir svarba.
Anykščių menų inkubatoriui strategijos įgyvendinimas – galimybė Anykščius pozicionuoti kaip kūrybinį miestą, paskatinti visas miesto kultūrines veiklas ir įlieti naujų, pasidalinti savo patirtimi su kitais regiono miestais. Parengtoje strategijoje didelis dėmesys skiriamas šiuolaikinės, profesionalios kultūros pasiūlos didinimui ir regiono gyventojų įtraukimui. Kultūra Anykščiuose yra varomoji jėga, kuri buria bendruomenę, skatina kūrybines iniciatyvas, kūrybinių verslų ir turizmo objektų kūrimąsi ir plėtrą.

Strategijoje suplanuoti renginiai didins miesto patrauklumą svečiams, taps paskata Lietuvos ir užsienio turistams aplankyti Anykščius.  Strategijoje prioritetas teikiamas veikloms, turinčioms ilgalaikį poveikį, tęstinumo galimybę ir skatinančioms partnerystę ir bendradarbiavimą, įtakojančioms intelektinės nuosavybės panaudojimą ne tik
estetinių vertybių kūrimui, bet ir menininkų materialinės gerovės didėjimui.

 

Organizacijos veiklą finansuoja: