Kazimiero Jakučio koncertas “Aukštaitijos dangui”

Kazimieras Jakutis ir grupė kviečia į koncertą „Aukštaitijos dangui“!

„Aš dažnai sapnuoju savo vaikystę, trobas pilkais stogais, kluonus, svirnus, pirkias. Matau prunkšiančius arklius atėjusius atsigerti vandens prie šulinio. Matau atremontuotas tvoras su vakar nukirstos drebulės stulpais, girdžiu vaikų balsus…

Jeigu ir Jums artimi tokie prisiminimai, ateikit į mano koncertą su žibinčiais, kurie surinkti iš tų trobų, kuriuose gimėm ir augom.
Lauksiu Jūsų.“

Koncertas vyks gruodžio 26 d., ketvirtadienį, 15 val. Anykščių menų inkubatoriuje (J. Biliūno g. 53, Anykščiai).

Įėjimas nemokamas.
Bilietą Jums dovanoja Lonas