Konsultacijos kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) sektoriuje veikiančioms įmonėms

Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje teikiamos konsultacijos kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) sektoriuje veikiančioms įmonėms dėl ES paramos pagal priemones:
– Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus (kvietimo pabaiga: 2022 m. vasario 21 d.)
– Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą (kvietimo pabaiga: 2022 m. kovo 28 d.)

Sudarome projekto rengimo planą, įvertiname kliento tinkamumą gauti paramą, teikiame rekomendacijas dėl projektų pirmumo kriterijų, padedame suformuluoti projekto idėją, tikslus ir uždavinius, atsakome į klientams aktualius klausimus dėl paraiškų paramai gauti vertinimo procedūrų ir terminų, teikiame informaciją apie prieinamas struktūrinių fondų programas, atliekame potencialių projektų atranką ir tyrimą.

Jeigu turite klausimų, mielai pakonsultuosime:
El. paštas: konsultacijos@menuinkubatorius.lt, info@menuinkubatorius.lt,
Tel. +370 665 18 834, +370 652 44555
Adresas: J. Biliūno g. 53, 29110 Anykščiai