Niekas Niekur Neartėja. Beno Šarkos paroda /performansas

Beno Šarkos fotografijų paroda ir performansas „Niekas niekur neartėja“.
Parodos atidarymas ir performansas – vasario 8d. 16 val. Anykščių Menų Inkubatoriuje.

Benas Šarka (g. 1963 m.) – vienas Klaipėdos ir apskritai Lietuvos neformalaus meno lyderių, dirbantis teatro, šiuolaikinio šokio, performanso, taip pat vizualiųjų ir audiovizualiojų menų – fotografijos, tapybos, eksperimentinio kino srityse.
Beną Šarką galima vadinti baltuoju šamanu, eksperimentuojančiu su vaizdu, garsu, materija, erdve, sapnais, haliucinogeniniais grybais. Šarkos veikla netelpa į teatro ar performanso, apskritai meno sąvoką, kadangi viską, ką daro Šarka yra jo gyvenimas, sapnai, (ne)materializavimasis į įvairius pavidalus ir asmenis. Šarka nėra menininkas, jo atveju toks apibūdinimas būtų banalus ir įkalinantis. Šarka yra daugiau negu menininkas, viršmenininkas, altermenininkas.
Šarka baigė teatro režisūrą Valstybinės Konservatorijos Klaipėdos fakultetuose ir įkūrė nepriklausomą „Gliukų“ teatrą, balansuojantį ant performanso ribos. Menininkas kuria autorinius spektaklius, performansus, taip pat dalyvauja kitų režisierių, menininkų projektuose kaip kviestinis aktorius ar performanso atlikėjas.
Savo vieno aktoriaus trupę Šarka vadina tiesiog „teatro trupu“.

“Niekas niekur neartėja” – serija savęs ir pasaulio stebėsenos patirčių, neieškant laiko sąvokos reikšmės. Žmogus – laiko demiurgas, glamonėjantis vaizdą savo akimis.
“Žmonės galvoja, kad laikas eina. O laikas galvoja, kad žmonės eina” (Benas Šarka)

Paroda veiks iki vasario 20d.