Pristatymo renginys: Akceleravimo, inkubavimo ir mentorystės programa, skatinanti pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą

 

Renginys nemokamas. Registracija į renginį – info@menuinkubatorius.lt