Roberto Gritėno paroda “kA..R..ĖDOS

Paroda: 2022.12.12 – 2023.01.02

Parodoje pristatoma darbų instaliacija iš gyvenimo atsiminimų sovietinėje santvarkoje. Eksponuojami darbai siejami į 50 metų istorinės patirties liniją, apimančią masinės ideologinės mašinos įtakas ir prievartą asmeninei ir kolektyvinei (pa)sąmonei. Kiekvienas parodos objektas pristato aliuziją į konkrečius įvykius, iliustruoja gyvenimo sąlygų rėmus, veikiančią sisteminę kontrolę visuomenėje. Šios istorinės linijos pusės dokumentaliai sieja sovietinių ir dabarties visuomeninių aktualijų laukus, kuriuose be perstojo vyksta militaristinės, imperialistinės ideologijos transiliacija. Praėjus 30 m. po atsijungimo nuo sovietų sąjungos, nepriklausomoje valstybėje, įvairių sferų lygmenimis toliau veikia ideologinė propaganda, paralelinis kultūrinis karas.
Objektai, vaizduojantis paveikslo rėmą ir tako laužtinę iš geležinkelio pabėgių, sukurti prisimenant II pasaulinio karo genocido ir tremties įvykius XX a. sovietijoje, kurie atsikartoja dabartinio karo Ukrainoje fone, taip pat siejasi su gyvenamąja vieta prie geležinkelio linijos. Metai prieš invaziją į Krymą teko stebėti pasiruošimą užpuolimui -ešalonus su tankais iš Kaliningrado sr. pervežamus į rytų krypties teritorijas.
Objektas, vaizduojantis grabą iš video juostelių – asociatyvi kultūrinio šoko aliuzija į video kultūros produkcijos bumą, kilusį sovietinės eros pabaigoje su vakarietiškų siaubo, smurto, porno filmų peržiūromis, vykusiomis ištisomis paromis, stengiantis perimti draustas vakarų civilizacijos popkultūros patirtis.
Objektas, vaizduojantis cinkuotą grabą yra aliuzija paremta emocijomis apie sovietų karo eigą Afganistane, kuomet krovinys 200 (žuvę šauktiniai kariai) cinko grabuose grįždavo kaip siaubą keliantis karo patirties faktas, tuo metu tikintis, kad broliui, šaukiamam į sovietinę armiją, pavyks išvengti tokios lemties. Sovietmečio taksi plafonų eilė su žyme 200 ant cinkuoto grabo dangčio panaudoti kaip papildoma nuoroda į sovietmečio ir postsovietmečio taksi subsocialinę transporto plotmę, sferą, aptarnaujančią narkotikų vartotojus vežant juos į taborą, vogtų daiktų perpardavinėjimą.
Kartonai, su primityviai tapytomis karių figūromis iš praeities, iškilo jau po nepriklausomybės atgavimo praėjus porai dešimtmečių atsitiktinai, renovuojant kolegės menininkės sodo namą, atlupus sienų apkalimą kartono plokštėmis. Kolektyvinio sodo savininkas privačioje sovietmečio statyboje panaudojo deficitines medžiagas kaip antrinę žaliavą. Parodoje šie kartonai naudojami dar nauja prasme, kaip tretinio perdirbimo žaliava. Paveikslai su tarybinės armijos kariais ir gulbių ežero balerina, vaizduoja karo Ukrainoje smurtą ir prievartą, maskuojamais po ideologinėmis kultūros klišėmis. Tokiomis priemonėmis imperialistinis režimas visuomenėje kuria „pozityvią“ karo prasmės liniją, grindžiamą estetine kategorija.
Gulbių ežero balerinų įvaizdis sovietijoje naudojamas kaip aukštosios kultūros simbolis. Pokariu tiražuotos balerinos figūrėlės dažnai naudojamos kaip kultūrinės sąsajos ženklas ir puošdavo sekcijas privačiuose interjeruose arba buvo naudojamos kaip vaikų žaislai. Tokią figūrėle tapiau diplominio darbo natiurmorte. Tuomet tai buvo intutyvi refleksija apie ideologijos prievartaujamą kultūrinę sąmonę. Balerinos atvaizdas išgraviruotas ant buitinės technikos korpuso iš skardos yra aliuzija į Ukrainoje agresorių grobiamą buitinę techniką, tuo pačiu buitinio komforto sąlyginumą tapatinant su kultūros teikiamo komforto trapumu, kada kare naikinami kultūrinės steigties objektai – mokyklos,muziejai, bibliotekos.
Objektas su kūdikio lėle už stiklo yra aliuzija į buitinio komforto sąlyginumą – panaudotas stiklas yra svetainės sekcijinių baldų durelės. Šis įvaizdis perteikiamas kaip XXI a. civilizacijos progreso simbolis –kalėdų kūdikėlis su peršauta galva.

Instaliacija, su baleto sceną imituojančiomis figūromis, perteikia kultūrinės situacijos groteską ir šaržą, akcentuoja vertybinių „Gulbių ežero“ klišių prievartinį naudojimą destrukcinei karo propagandai ir smurtui. Šio baleto transliacijas sovietinė ir dabartinė propaganda istoriškai naudoja per visuomeninius informacijos ryšių kanalus pranešimams apie esminius santvarkos pokyčius ir sprendimus.

Robertas Gritėnas

2022 12 12

 

 

Organizacijos veiklą finansuoja: