Zuikių dievas. Interpretacija /skulptūros pristatymas

Knygos „Amerikos dievai“ autorius, Neil Geiman, išsako mintį, kad dievai miršta tada, kai jais niekas nebetiki. Ši mintis nėra originali ir kartais sutinkama literatūroje ar kituose šaltiniuose. Pirmajame posmodernistiniame lietuvių romane „Paruzija“ sutikau tokį veikėją Grauberį, kuris pasirodo esąs Zuikių dievas, atėjęs iš senojo lietuvių tikėjimo.
Norėčiau pristatyti savo interpretaciją šio veikėjo, keliaujančio per laiką ir erdvę, ir taip jam suteikti daugiau energijos būti šiuolaikiniame pasaulyje, nors gal jam to ir nereikia – kas žino…
Balandžio 28 d. 17:00 h. susitikime AMI. Po pristatymo bus badžanos ir lietuvių liaudies dainos, vedamos Igno Kavaliausko.

Daugiau minčių apie skulptūrą – https://t.ly/FrQK
Raimondas Bielskis

 

Susitikimas su autoriumi / skulptūros pristatymas – Balandžio 28d. | 17:00