MISIJA

Viešosios įstaigos Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos misija

Skatinti rajono kūrybinės visuomenės verslumą, plėtoti Anykščių miesto bei regiono bendruomenės ir meno visuomenės bendradarbiavimą, rengti vizualiojo, taikomojo meno, literatūros, teatro, šokio, muzikos projektus, kviečiant ne tik Lietuvos bet ir užsienio menininkus, propaguoti miesto ir šalies kultūrą, taip pat ruošti projektus su meninės pakraipos jaunimo institucijomis, formuoti aktyvią ir kūrybišką jaunąją menininkų kartą, plėsti kūrybinių industrijų veiklą.

 

TIKSLAI

Viešosios įstaigos Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos tikslai

  •  teikti inkubavimo paslaugas su menu susijusiems subjektams;
  •  skatinti kūrybinių menų plėtrą bei rajono mažų ir vidutinių įmonių ( susijusių su menu) steigimąsi sudarant joms palankias sąlygas įsikurti ir augti;
  •  sutelkti įvairių meno šakų menininkus, jų grupes ir su menu susijusius verslus (kūrybinė industrija) plėtojančius asmenis vienoje erdvėje;
  •  sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus;
  •  aktyvinti visuomenės bendradarbiavimą kultūriniame gyvenime;
  •  prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo.