Pažink tarpukario Lietuvą

Kiekvienai tautai, kiekvienai kartai yra itin svarbu žinoti savo praeitį, istoriją. Ją perprasti ne kiekvienam pavyksta. Dabartinių laikų žmonės jau primiršę arba visai neįsivaizduoja ką išgyveno ano laikmečio gyventojai, tačiau tas palikimas svarbus kiekvienam iš mūsų, mūsų dabarčiai. Ypač tas istorijos supratimas svarbus jauniems žmonėms, todėl savo projektu norime pakviesti Anykščių rajono jaunimą pažinti tarpukario ir pokario Lietuvos gyvenimą.

Paskaitos apimė tarpukario laikotarpį. Netradiciškai perteikiamas to laikotarpio gyvenimas, istorija, mados ir elgesio taisyklės. Paskaitas vedė istorikai, žymūs žmonės arba tie asmenys, kurie nori ir gali papasakoti apie to meto Anykščių gyvenimą, buitį.
Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje veikė paroda Anykščių miesto ir rajono tarpukario tematika.

Spektaklį atliko „Atviro rato“ teatras. Spektaklis „Lietaus žemė“ – tai biografinės improvizacijos, kurios remiasi rate sėdinčių žmonių gyvenimo istorijomis. Tarpukario ir pokario įvykių siejamų žmonių gyvenimo istorijas, kurios palietė kiekvieną iš jų asmeniškai, teatro laboratorijos aktoriai  perteikia „Atviro rato“ kūrybiniu principu.
Spektaklyje nesiekiama tiksliai dokumentiškai atkurti tuo laikotarpiu gyvenusių asmenų biografijų – aktoriai ieško būdų, kaip tuos žmones prakalbinti čia ir dabar. Teatrine kalba. Per save apie kitus. Apie praeitį gyvenant šiandiena, bet galvojant apie ateitį.

Pagrindinė tikslinė grupė 

Anykščių miesto ir apylinkių jaunimas, kuriam būtų leista inovatyviai pažvelgti į netolimą praeitį ir ją išgyventi.

Dalyviai:

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratorius Tautvydas Kontrimavičius
Teatro „Atviras ratas“ aktoriai
Istorikė Audra Steponavičiūtė
Kauno miesto muziejus, lektorė Skaidra Grabauskienė

Renginio kalendorius:

2015 m. gegužės 29 d. – seminaras „Pažink tarpukario Lietuvą“, parodos atidarymas.
2015 m. gegužės 29 d. – „Atviro rato“ teatro spektaklio „Lietaus žemė“ pasirodymas.

Akimirkas iš vykusio projekto rasite čia – http://www.anyksciumenai.lt/galerija/pazink-tarpukario-lietuva/

Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Anykščių rajono savivaldybė