Projekto NEW SKILLS iniciatyvinio komiteto susirinkimas

2019 m. vasario 26 d.  Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje įvyko projekto „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką“ (NEW SKILLS)“ , Nr. LLI-404“  iniciatyvinio komiteto susirinkimas. Susitikimo metu projekto vadovė Lina Rimkienė Anykščių, Panevėžio ir Jelgavos rajono savivaldybių bei neįgaliųjų sąjungų atstovams pristatė projektą, jo veiklas bei pasiektus rezultatus. Projekto partneriai džiaugėsi puikiai savo darbą atliekančiais ekspertais. Šiuo metu ekspertų komanda dirbą ties metodologijos – vadovo darbui su negalia turinčiais asmenimis  „Darom kartu” (ang. Let’s do together) kūrimu. Savivaldybių atstovai džiaugėsi projekto partnerių bendradarbiavimų bei džiuginančiais projekto rezultatais. Susitikime dalyvavusi Aldona Šerelienė (Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė) ir Jonas Dumša (Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkas) paminėjo, kad juos džiugina didėjantis projektų skirtų asmenims su negalia skaičius, bei linkėdami kuo didesnės sėkmės  dalinosi savo sukaupta patirtimi, kuri leis dar sėkmingiau įgyvendinti projektą.

Pasibaigus susirinkimui, dalyviai lankėsi inkubatoriaus studijose bei buvo supažindinami su kitais kultūros ir turizmo objektais Anykščiuose.

Tikimasi, kad tokių projektų ateityje tik daugės.

Susitikime dalyvavo partneriai iš:

  • Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos (Lietuva);
  • Panevėžio verslo konsultacinio centro (Lietuva);
  • Jelgavos rajono savivaldybė (Latvija);

Susirinkime dalyvavo svečiai:

  • Ramūnas Blazarėnas – Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
  • Aldona Šerelienė– Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė
  • Jonas Dumša – Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkas
  • Violė Janulienė  – Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos atstovė
  • Vilma Čeponienė – Panevėžio jaunuolių dienos centro atstovė
  • Ilze Vitola – Jelgavos rajono savivaldybės mero pavaduotoja
  • Liene Upeniece – Gerovės departamento vadovė (Jelgava)

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija.  Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Lina Rimkienė (projektai@menuinkubatorius.lt, +370 608 03743)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT