VšĮ Anykščių menų inkubatoriaus-menų studijos darbuotojų mėnesinis vidutinis užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

2019 m.
Eur

2020 m.
I pusm. Eur

Direktorius

1

1838

1848

Buhalteris

1

1607

1635

Konsultantas

0

1051

Projekto vadovas

2

1176

1460

Projekto koordinatorius

1

563

620

Valytojas

0

607

 

Informacija apie įstaigos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480 patvirtintu  „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu“ (Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01)