Ekspertų grupės susitikimas

2018 m. spalio 30d. Anykščių menų inkubatoriuje įvyko trečiasis Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Asmenų su negalia socialinė įtrauktis į darbo rinką (NEW SKILLS, Nr. LLI – 404)“ ekspertų grupės susitikimas. Susitikimą pradėjusi moderatorė Roma Survilienė pasidžiaugė sklandžiu darbo procesu bei pristatė kuriamos metodologijos rankraštį.  Kartu su ekspertais bei susitikime dalyvavusiais projekto partneriais buvo aptartas rankraščio turinys ir struktūra.
Susitikimo metu taip pat buvo aptarta būsimų mentorių ruošimo mokymų struktūra. Pagal sukurtą metodiką bus apmokoma dirbti 40 menininkų – mentorių, kurie projekto metu ves kūrybinius užsiėmimus 80-čiai negalia turinčių asmenų iš Latvijos ir Lietuvos.

Susitikime dalyvavo ekspertai:
– Maris Gravis (specialieji poreikiai);
– Lina Trebienė (psichologija);
– Lina Tuitaitė (terapija, ergoterapija);
– Roma Survilienė (moderatorė);

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija.  Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais:

Projekto vadovė Lina Rimkienė (anmeninpro@gmail.com, +370 608 03743)

Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.europa.eu; #LATLIT