Projektas “Kūrybinių intervencijų platforma/mokytojams”

VšĮ ,,Anykščių menų inkubatorius-menų studija” įgyvendina projektą “Kūrybinių intervencijų platforma /mokytojams” pagal priemonę 1.1.4.02 Kultūros projektų ir kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimas, II etapas,

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas mokytojams kūrybiškiau pažvelgti į dėstomą dalyką ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, formuoti kūrybinius įgūdžius, užtikrinti asmenybės klestėjimą. Skatinti meninės veiklos, kaip saviraiškos būdo pristatymą, plėtojant bendradarbiavimą tarp inkubatoriaus kūrėjų ir Anykščių rajono mokyklų.

Projekto esmė – kūrybinių intervencijų per patirtis programos kūrimas ir pritaikymas bendrojo lavinimo dalykų pamokose. Įvykdžius bandomąsias kūrybines intervencijas, programa bus tobulinama ir tęsiama kitais ir vėlesniais metais.

 

Organizacijos veiklą finansuoja: